กากอ้อย (Bagasse)
 

คุณลักษณะ             
          
เป็นเศษของลำดับอ้อยที่เหลือจากการหีบเอาน้ำอ้อยออกจากท่อนอ้อยแล้ว เมื่อท่อนอ้อยผ่านลูกหีบชุดแรก อาจจะมีน้ำอ้อยตกค้างเหลืออยู่ยังหีบออกไม่หมด แต่พอผ่านลูกหีบชุดที่ 3-4 ก็จะมีน้ำอ้อยตกค้างอยู่น้อยมาก หรือแทบจะไม่เหลืออยู่เลย คือเหลือแต่เส้นใยล้วนๆ

การใช้ประโยชน์ 
          ในอดีตใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงสำหรับต้มน้ำในหม้อน้ำให้เดือดแล้ว ใช้กำลังไอน้ำสำหรับเดินเครื่องจักรไอน้ำและสำหรับกำเนิดไฟฟ้าในระยะเวลาต่อมา  กากอ้อยในยุคก่อนๆ ยังมีน้ำตาลที่หีบออกไม่หมดหลงเหลืออยู่มาก และเป็นการสะดวกในการที่ป้อนกากอ้อยจากลูกหีบลูกสุดท้ายเข้าสู่เตาต้มน้ำหรือboilerได้ทันที ถึงกระนั้นก็ตามกากอ้อยก็ยังคงเหลืออยู่อีกมาก เนื่องจากหม้อน้ำใช้ไม่หมดทำให้เกิดปัญหาในการกำจัด และทำลายให้หมดไปจากบริเวณโรงงาน แม้ว่าบางโรงงานในแถบเวสต์อินดีสจะดัดแปลงไปใช้กลั่นเหล้ารัมหรือแอลกอฮอล์บ้าง กากอ้อยก็ยังคงเหลือมากมาย  มีการนำกากอ้อยไปอัดเป็นแผ่นคล้ายไม้อัดและใช้ทำเยื่อกระดาษ ตลอดจนพลาสติกและสารเฟอฟิวราล (furfural) มีคุณสมบัติของกระดาษกากอ้อย คือ เก็บเสียงได้ดี และใช้ทำฝ้าเพดาน ตลอดจนใช้บุผนังห้องในบ้านหรือแม้แต่ในเรือและรถยนต์ 
          
แต่อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะของเส้นใยหรือไฟเบอร์ที่ได้จากอ้อยก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ใช้มากนัก หรือแม้แต่โรงงานทำเยื่อกระดาษห่อของก็ยังต้องการให้กากอ้อยมีเส้นใยยาวกว่านี้ในแง่พลังงาน กากอ้อยแม้ว่าจะให้พลังงานน้อยกว่าน้ำมันหรือถ่านหิน แต่ก็เป็นผลพลอยได้ที่โรงงานน้ำตาลไม่ต้องลงทุนซื้อหามาเหมือนน้ำมันปิโตรเลียม มีผู้คำนวณไว้ว่า     กากอ้อยหกตันที่มีความชื้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ มีไฟเบอร์ประมาณ 46 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำตาลเหลืออยู่ประมาณ 3เปอร์เซ็นต์ จะมีความร้อนเทียบเท่ากับน้ำมันเตาหนึ่งตัน ทั้งนี้ ถ้ากากอ้อยยิ่งมีความชื้นน้อย มีเปอร์เซ็นต์ไฟเบอร์สูง และมีน้ำตาลซูโครสที่เหลืออยู่สูงก็จะให้ความร้อนสูงมากยิ่งขึ้น โดยวัดค่าความร้อนออกมาเป็น L.C.V.(lower calorific value)ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 2,800 ถึง 3,700 B.T.U. ต่อปอนด์

(ปรับปรุงจาก : http://www.sugarzone.in.th)

 

 

 

 

 

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราฟ้าประทาน
 

 

คุณลักษณะ
            
ปุ๋ยอินทรีย์ตราฟ้าประทานผลิตมาจากกากที่ได้มาจากการผลิตน้ำตาล และน้ำกากส่าซึ่งผ่านกระบวนการการผลิตก๊าซชีวภาพไปแล้ว แต่ยังคงมีค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์ และอนินทรีย์สูงซึ่งมีแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆ ที่พืชต้องการอยู่มาก โดยเฉพาะธาตุ N,P, K ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยตรง เหมาะสำหรับพืชไร่ พืชสวนทุกชนิด  และนอกจากนี้ข้อดีของการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ฟ้าประทานอีกประการ คือ เป็นการปรับและฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมสภาพ  เพราะปุ๋ยอืนทรีย์ฟ้าประทานมีค่าสารอินทรีย์ที่สูงพร้อมให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้   

การใช้ประโยชน์
            
ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ทำให้ดินร่วนซุย เหมาะสำหรับพืชไร่ พืชสวนและพืชทุกชนิด  เต็มเปี่ยมด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่พืชต้องการ

·  อ้อย

ใช้หว่านรองพื้นตอนเริ่มปลูก   400 ก.ก./ไร่
·  นาข้าว ใช้หว่านรองพื้นตอนทำเทือก  300 ก.ก./ไร่
·  ยางพารา /
  ปาล์มน้ำมัน
แบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฝนและปลายฝน 5 ก.ก./ตัน
·  พืชผัก ใช้หว่านรองพื้นก่อนปลูก ใช้ได้ทุกระยะ 300ก.ก./ไร่
·  พืชไร่ ใช้หว่านรองพื้นก่อนปลูก ใช้ได้ทุกระยะ 100ก.ก./ไร่
·  ไม้ผล ใช้หว่านก้นหลุมก่อนปลูก ใช้หว่านรองทรงพุ่ม 5 ก.ก./ตัน/2-3 เดือน/ครั้ง
·  ไม้ดอก

ใช้หว่านรองก้นหลุมก่อนปลูก ใช้หว่านรอบทรงพุ่ม 5 ก.ก./หลุม หรือสัดส่วนตามอายุของพืช

 กากน้ำตาล (Molasse)