น้ำตาลทรายแดง (Brown Sugar)
 

 

น้ำตาลทรายแดง (VACUUM PAN-หม้อปิด) 2008/09

ค่าสีไม่เกิน (Colour Max) 14,000 ICUMSA
ค่าความหวานขั้นต่ำ (Polarization Min) 94.00   Degrees
ค่าความชื้นไม่เกิน (Moisture Max)   0.7     Percent
ขนาดบรรจุ 50        กก.

 

 

น้ำตาลทรายแดง OPEN PAN-หม้อเปิด) 2008/09

ค่าสีไม่เกิน (Colour Max) 30,000 ICUMSA
ค่าความหวานขั้นต่ำ (Polarization Min) 87.00   Degrees
ค่าควา