Thai Udonthani Power

 

 

บริษัท ไทยอุดรธานี เพาเวอร์ จำกัด (Thai Udonthani Power Co., Ltd.)

 
       
 


   
 

        ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทในเครือตามโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ตามนโยบายกระทรวงพลังงาน โดยนำเอากากอ้อยจากโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีซึ่งเป็นบริษัทในเครือมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า

         


HTML5 Icon

HTML5 Icon