บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด (Thai Sugar Mill Group Co., Ltd.)

                    ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายแดงชนิดพิเศษ น้ำตาลทรายแดงพื้นบ้าน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองตอบกับความต้องการบริโภคน้ำตาลเพื่อสุขภาพ

 


HTML5 Icon

HTML5 Icon