บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด (Thai Sugar Mill Group Co., Ltd.)

                    ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายแดงชนิดพิเศษ น้ำตาลทรายแดงพื้นบ้าน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองตอบกับความต้องการบริโภคน้ำตาลเพื่อสุขภาพ

 

                    TSMG มีกำลังผลิตน้ำตาลทรายแดง 1,200 ตันอ้อยต่อวัน แบ่งเป็นน้ำตาลทรายหม้อปิดและหม้อเปิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คนละประเภท และมีกลุ่มลูกค้าต่างกลุ่มกัน โดยกระบวนการผลิตสามารถอธิบายได้ดังนี้

                    กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายแดงหม้อปิดนั้น จะมีขั้นตอนเบื้องต้นเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการผลิตน้ำตาลเบื้องต้น โดยจะเริ่มจากการรับอ้อยเข้าสู่ระบบ การเตรียมอ้อย (ตะกาว 3 ชุด มีดฟันอ้อย 2 ชุด ฆ้อนย่อยอ้อย 1 ชุด) การสกัดน้ำอ้อย (ใช้ลูกหีบ
4 ชุด) การทำใสน้ำอ้อย (เครื่องกรองอ้อย 2 ชุด) และการต้ม (ถังหม้อต้ม 5 ถัง)

                    น้ำอ้อยที่ผ่านการต้มระเหยด้วยหม้อต้มจะได้เป็นน้ำเชื่อมดิบ
ซึ่งสามารถนำไปผลิตน้ำตาลหม้อปิด หรือ น้ำตาลหม้อเปิดต่อไปโดยในการผลิตน้ำตาลหม้อปิดนั้น น้ำเชื่อมดิบ จะถูกนำไปเคี่ยวที่หม้อเคี่ยว ซึ่งในขั้นตอนนี้จะได้น้ำตาล A และน้ำตาล C โดยน้ำตาล A จะมีความบริสุทธิ์สูงกว่าน้ำตาล C

                    สำหรับขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาล A เริ่มต้นจากการใช้เชื้อน้ำตาล(เพื่อเป็นเชื้อตั้งต้นเพื่อให้น้ำตาลที่อยู่ในน้ำเชื่อมดิบ หรือ
โมลาสมาพอกเกาะเม็ดให้โตขึ้น) แล้วจึงป้อนน้ำเชื่อมดิบจากหม้อต้ม จากนั้นจึงป้อนโมลาส A เมื่อเคี่ยวเสร็จ น้ำเชื่อมที่มีเม็ดน้ำตาลแล้วจะถูกปั่นแยกเม็ด ด้วยหม้อปั่น โดยได้เม็ดน้ำตาล A (น้ำตาลหม้อปิด)
และ กากน้ำตาล A (โมลาส A) โดยเม็ด น้ำตาล A จะถูกนำไปผ่านลมร้อนเพื่อลดความชื้น จากนั้นจึงผ่านลมเย็นเพื่อลดอุณหภูมิก่อนบรรจุเป็นน้ำตาลทรายแดงหม้อปิด

                    ขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาล C เริ่มต้นจากการเคี่ยวน้ำเชื่อมดิบจากหม้อต้มจนข้น แล้วจึงใส่เม็ดเชื้อน้ำตาล (น้ำตาลทรายขาวบดให้ละเอียดเหมือนไอซิ่ง เพื่อเป็นเชื้อตั้งต้นในให้น้ำตาลในน้ำเชื่อม หรือโมลาสมาพอกเกาะให้โตขึ้น) หลังจากนั้นจึงป้อนโมลาส A เมื่อเคี่ยวเสร็จจึงนำมาแยกเม็ดออกด้วยหม้อปั่น เม็ดน้ำตาลที่ได้คือน้ำตาล C ส่วนน้ำที่แยกออกมาคือ กากน้ำตาล (โมลาส)

 

 


HTML5 Icon

HTML5 Icon